Vakok és gyengénlátók
Formák

Tevékenységünk során sokféle formát alkalmazunk, ezeket gyakran kombináljuk, hogy ezáltal a lehető legmegfelelőbb módon támogathassuk partnereinket. Azért soroljuk föl a leggyakrabban használtakat, mert sokat elárulhat rólunk az, hogy miként értelmezzük ezen fogalmakat.

Közvetett tájékoztatás

E-mailben, kiadványban, körlevélben stb., tehát nem személyes kapcsolatban tájékoztatjuk a célközönséget, amikor a közvetített ismeretekre nem koncentráltan, nem egyidőben van szükség, hanem bizonyos alkalmakkor, előre nem látható időpontokban.

Közvetlen tájékoztatás

Amikor összehívjuk a célközönséget, és egyszerre közöljük velük az információkat. Ez akkor jó, amikor nem vitatható tények, adatok stb. közléséről van szó, de fontos, hogy ezt egyszerre tudják meg a munkatársak, s így a közlendők közismertségét evidenciaként lehet kezelni az esemény lezajlása után.

Programozott oktatás

Amikor sajátos módon strukturáljuk az átadandó ismereteket, és ezt valamilyen média segítségével kapcsolatba hozzuk a célközönség egyes tagjaival, akik - kénytelenek - végigjárni a struktúra mentén az utat, adott esetben hurkokat téve, ha az ellenőrzési pontokon kiderül, hogy még nem teljes a tudásuk.

Csoportos oktatás

Az oktatásnak az a formája, ahol az oktatóval csoportosan találkozik a célközönség. Az oktató itt is előre strukturálja az átadandó anyagot, de az interaktivitás következtében ez a struktúra nagymértékben változhat. Alkalom van ilyenkor többféle technikát is használni: egyéni és csoportos feladatokat adni, visszacsatolásokat kérni stb., de ettől ez még nem lesz tréning, bár sokan annak tartják vagy nevezik, és sokszor már valóban egészen tréning szaga van.

Személyes oktatás

Hasonló forma, mint az előző, de nyilván nem lehet benne használni csoport-technikákat, viszont sokkal nagyobb mértékben lehet követni az oktatott igényeit, lehetőségeit.

Személyes tanácsadás

Itt az ismeretanyagról, annak átadásáról áttevődik a hangsúly a problémamegoldásra. Az feltételeződik, hogy az ismeret birtokában van a kliens, csak a hogyanoknak, a stratégiáknak van híján, és ezért ezeknek a felépítésére, kialakítására koncentrál a folyamat, s természetesen alkalmazkodik a kliens személyiségéhez is. Sokszor keverik ezt össze a coaching-gal, ám itt a probléma, annak kezelése, a megoldáshoz kapcsolódó technikák és stratégiák állnak a középpontban, s nem a személyiség.

Tréning

A tréning - ahogy azt Kurt Lewin és munkatársai kidolgozták (T-group) - az a műfaj, ahol a csoport áll a középpontban, és a vezető (tréner) facilitálja az ott történteket, kapcsolatba hozza a csoportot ismeretekkel, élményekkel, tapasztalatokkal, de ezeket nem ő közvetíti elsősorban. Inkább a kapcsolatból fakadó energiákat rendezi, tartja mederben, segíti növekedni és elcsendesedni őket, s legfőképpen lehetőséget teremt a résztvevőknek, hogy egymást minél nagyobb mértékben használhassák, mint a fejlődésük forrásait, kontrolljait. Az out-door tréning - a mi megközelítésünkben - teljes mértékben ide illeszkedik. Amennyiben alkalom kínálkozik rá, minden tréningünkön használunk out-door elemeket. Amennyiben külön műfajként kezeltetik ez a módja a tréningnek, akkor az számunkra már egy másik kategória: túlélő tábor, kalandtábor stb.

Coaching

A valódi coaching-folyamat középpontjában a kliens, a segített áll, nem a probléma, nem egy ismeretanyag és nem a coach .
Általában a segítségkérés egy manifeszt problémához, készség vagy képesség-hiányhoz kötődik, de egy jó coach ennek nem dől be, s miközben tudja, hogy ennek a problémának meg kell oldódnia, az adott fejlesztésnek meg kell valósulnia a folyamat során, mégsem erre koncentrál, hanem a teljes személyiségre, mert nem ő akarja megoldani ezt a problémát, nem idomítani akarja a rábízott személyt, hanem hozzá akarja segíteni, hogy saját maga birkózzon meg a feladattal, saját maga strukturálja úgy a készségeit, a részképességeit, hogy lépésről lépésre haladva maga oldja meg a problémáját, maga fejlessze önmagát, mert csak ez a szerves út vezethet el a tartós sikerhez. Ezért fontos, hogy a coaching folyamatban ne pusztán a kliens információi alapján, az ő sajátos interpretációjában kerüljünk kapcsolatba a helyzetekkel, hanem azt saját magunknak is meg kell tapasztalnunk, hogy saját élményeink alapján tudjunk valódi segítőként részt venni a folyamatban.

Mentoring

Általában azonos munkaterületen, de legalábbis azonos szakmában dolgozó emberek közötti kapcsolat, amelyben fontos, hogy a mentor kiváló és sikeres szakember legyen, mert a mentorált részéről az elfogadás alapja elsősorban a szakmai tisztelet. Természetesen nem mellőzheti az emberi oldal elfogadását sem, de nem ez a domináns. Ha közel dolgoznak egymáshoz a felek, akkor ez sokszor informális alapon is megvalósulhat, és nem feltétlenül a főnök mentora a beosztottnak, lehet fordítva is. Ha fizikailag távolabb vannak, akkor mindenképpen formalizálni kell az együttműködést. Tudunk segíteni mentori rendszerek kialakításában, és mentorképzésben is.

E-learning

A legtöbb programunk már E-learning-es támogatással folyik, azaz készül mindegyikhez egy honlap, ahonnan a résztvevők letölthetik a tanulási anyagokat, fórumokon konzultálhatnak egymással és a trénerekkel, hozzájuthatnak a közérdekű információkhoz.